تبلیغات
انرژی پاک/ناپاک
انرژی پاک/ناپاک
صرفه جویی کم مصرف کردن نیست،درست مصرف کردن است.
معنی هر کلمه زیرش نوشته شده


a bac
تابلو محاسبه ، جدول محاسبه ، نمودار حل ترسیمی معادلات
a bacus
مربوط به تابلو محاسبه
abampere
آمپر مطلق

abatment = noise abatment
تنزل صوتی ، تضعیف صوتی
abbreviate,to
کوتاه کردن
abbreviated description
خلاصه نویسی
abbreviated designation
خلاصه نویسی
abbreviation
خلاصه
aberration
انحراف ، عدم تمرکز اشعه ، خطای جزئی
chromatic aberration
انحراف کروماتیک ، عدم تمرکز در رنگ
spherical aberration
خطای کروی
ability
توانائی ، امکان
ability to respond
امکان مورد نظر
ability to vibrate
امکان نوسان
accelerating ability
امکان شتاب
heat disspating ability
امکان پس دادن حرارت
able to vibrate
قادر به نوسان
absorbed heat
حرارت گرفته شده
absorbed  power
انرژی و قدرت ورودی
absorbed real power
قدرت دریافتی موثر
absorbent
قابل مکش ، جاذب
absorbent material
ماده قابل جذب ، ماده مکنده
sound absorbent
جنس یا ماده تضعیف کننده صدا

لطفأ نظر یادتون نره
طبقه بندی: لغات فنی برق،
ارسال در تاریخ دوشنبه 11 مرداد 1389 توسط نیما کمالی
قالب وبلاگ