تبلیغات
انرژی پاک/ناپاک
انرژی پاک/ناپاک
صرفه جویی کم مصرف کردن نیست،درست مصرف کردن است.

 

 1 کیلو باش،آدم باش
طبقه بندی: پندبزرگان،
ارسال در تاریخ یکشنبه 10 مرداد 1389 توسط نیما کمالی
قالب وبلاگ